Hotline: 091 277 2008 - Email: luatdansu.net@gmail.com.

Người sử dụng đất được bồi thường thế nào khi bị thu hồi đất nông nghiệp?

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tôi để làm dự án xây dựng bến xe huyện, như vậy tôi được bồi thường như thế nào?

1. Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Nội dung tư vấn

Đất là tư liệu sản xuất chủ yếu của người nông dân, tuy nhiên vì các lý do có mục đích theo quy định nhà nước sẽ quyết định thu hồi đất nông nghiệp. Khi đất nông nghiệp bị thu hồi thì để hỗ trợ người dân, Nhà nước sẽ có các phương án bồi thường phù hợp. Cụ thể, việc đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi được thực hiện theo quy định sau:

2.1 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ điều 74 Luật đất đai 2013  khi thực hiện thu hồi đất phải dựa trên các nguyên tắc sau đây:

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu đất nông nghiệp nêu trên đầy đủ điều kiện bồi thường thì chủ sử dụng đất sẽ được bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất, tức là chủ sử dụng được giao đất nông nghiệp có cùng diện tích, nếu mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì chủ sử dụng sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của đất nông nghiệp do Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.

2.2 Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

Ngoài đền bù bồi thường về đất khi bị thu hồi, người sử dụng đất nông nghiệp còn được đền bù cây trồng, vật nuôi trên đất và xem xét hỗ trợ các khoản chi theo quy định của Luật đất đai 2013, cụ thể bao gồm:

Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất (…)

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

Và đền bù bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi với điều kiện, mức bồi thường cụ thể:

Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Theo đó, khi người sử dụng đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất mà có đủ các điều kiện được đền bù bồi thường về đất thì sẽ được đền bù bồi thường về đất, đền bù cây trồng, vật nuôi trên đất. Ngoài ra còn được hỗ trợ các khoản theo từng dự án thu hồi.


Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, hiệu quả và chính xác nhất, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH ANP theo Số điện thoại 0912 772 008 để được luật sư tư vấn đất đai nhanh chóng, chính xác nhất.

Ngoài dịch vụ tư vấn trên theo quy định của pháp luật, Luật ANP còn tư vấn các lĩnh vực khác như: tư vấn soạn thảo di chúc , Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài, tranh chấp hợp đồng lao động, Tư vấn thừa kế đất đai có tài sản gắn liền trên đất, tranh chấp va chạm giao thông, Tư vấn thủ tục lập di chúc

 

Phản hồi từ khách hàng

Họ tên:
Mobile:
Email:
Nội dung:

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất

Phản hồi mới nhất